#abraham


Tsinzibulo

Descendants

e.g.

Tsinzibulo tsia Aburahamu.

en

Descendants of Abraham.


By Malika

October 13, 2019

Omusambe/lisambe

Burnt

e.g.

Abrahamu yeyamu okhurusia omwana uwe shinga omusango omusambe khu Nyasaye 

en

Abraham agreed to give his son as a burnt sacrifice to God.


By Malika

October 13, 2019

Eshimaliro

Altar

e.g.

Aburahamu yakasiria Nyasaye eshimaliro narakhwo omusango omusambe.

en

Abraham build an altar for God and put on it burnt sacrifice.


By Malika

October 13, 2019

Thanks for the feedback.

Setting up an account is free! Please login to vote.